• Изработка на виртуелна прошетка низ Вашиот објект преку 360° фотографии и објавување на Google.
  • Претставување на Вашата локација преку интерактивна виртуелна тура, како нов, уникатен и возбудлив начин на интернет доживување.
  • Снимање, ажурирање и надградба на Google Street View уличен приказ.
  • Професионално фотографирање на Вашиот објект (ентериерно и екстериерно), фотографирање на храна, производи, области од интерес и сл…
  • Менаџирање на Google бизнис профилот на Вашата компанија.
  • Изработка на 360° видеа за објекти, настани, дејствија.
  • Видео пренос на настани во 360° видео преглед
  • Изработка на интернет страници.
Контакт