Виртуелната тура

Информации за проектот

“ERGI Sh.p.k” е првата транспортна компанија во Албанија снимена од нашиот тим и објавена на Google платформите.

Нивните канцеларии и нивниот возен парк имаат можност да бидат посетени од било каде во светот, во секое време.

Ви се допадна?