Виртуелната тура

Информации за проектот

Корона Дентал од Гевгелија е приватна здравствена установа која успешно работи и се занимава со извршување на општо стоматолошки интервенции, ендодонција, хирургија, имплантологија, протетика и ортодонција.
Ординацијата е основана во 2011 година, со тим кој постојано се надополнува и усовршува по најсовремени стандарди во земјава и странство. Располага со врвна стоматолошка опрема, што задоволува највисоки стандарди за работење.

Се наоѓа на ул.Булевар Гевгелија бр.12 – Гевгелија.

Убавата насмевка запоцнува од нас…

Ви се допадна?