Информации за проектот

Една од почестите потреби на гевгеличани, а и на соседите од Грција, се оптичките помагала.

Оптика Маја е првата оптика во Гевгелија, снимена и објавена на платформите на Google.

Сега тие можат полесно да се одлучат каде да појдат, бидејќи можат претходно да ја посетат од својот персонален компјутер или мобилен телефон.

Виртуелна тура