Информации за проектот

Уште една локација на корпорацијата на ProCredit Bank во Албанија, која се наоѓа во централното гратско подрачје, ја снимивме и објавивме на платформите на Google.

Оваа локација е подостапна за лоцирање на сите потенцијални клиенти на банката, кои се наоѓаат во тој дел од градот.

Посетете ја и Вие.

Виртуелната тура

Ви се допадна?