Информации за проектот

Корпорацијата на ProCredit, со своите претставништва низ неколку европски земји, не ангажираше да ја снимиме и објавиме филијалата во Тирана, Албанија која се наоѓа во нивната дирекција.

Сега нивните потенцијални клиенти можат да дознаат повеќе, пред да се појават таму.

Посетете ја и Вие преку Вашиот мобилен уред или персонален компјутер.

Виртуелната тура

Ви се допадна?