Виртуелната тура

Информации за проектот

Уште една дејност која ја препозна потребата од позиционирање на Google платформите се осигурителните компании.

Една таква компанија е “Sigma Interalbanian” членка на “Vienna Insurance Group” која сега е достапна преку платформите на Google.

Ви се допадна?