Информации за проектот

Светски познатиот мобилен оператор “Vodafone” кој е застапен и во Албанија, сега е достапен на платформите на Google.

Една од повеќето атрактивни локации, има можност да биде посетена преку виртуелна тура, поставена на Google.

Посетете ја и Вие.

Виртуелната тура

Ви се допадна?