Информации за проектот

Препознавајќи ја потребата од подобро позиционирање на платформите на Google, Ву-Дент стоматолошката ординација се вклучи во проектот Google Street View for Business.

Знаејќи дека најголемиот број пациенти кои имаат потреба од стоматолошки услуги се од соседна Грција, Ву-Дент е сега поблиску до нив. Сега потенцијалните пациенти можат да ја посетат ординацијата виртуелно, со цел да се уверат дека ќе појдат на правото место.

Посетете ја и вие од удобноста на Вашиот персонален компјутер или мобилен уред.

Виртуелна тура

Позиционирање и верификување на Google Maps