Информации за проектот

Уште една возбудлива бизнис категорија, опфатена со проектот на Google – Street View for Business.

ДНА Анни Фарм и нивните аптеки во Каптиол Мол, и Хром – Скопје, снимени и објавени на платформите на Google.

Сега, овие локации се видливи и подостапни на Google Maps и Google Search, за сите оние кои ги користат овие алатки за пребарување кога имаат потреба од аптека.

Погледнете ги и посетете ги и Вие, виртуелно.

Виртуелна тура на ДНА Анни Фарм во Капитол Мол

Позиционирање и верификација на ДНА Анни Фарм во Капитол Мол на Google Maps

Виртуелна тура на ДНА Анни Фарм во Хром

Позиционирање и верификација на ДНА Анни Фарм во Хром на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment