interactive virtual tours

Информации за проектот

Тука погледнете ги последните интерактивни виртуелни тури, кои нашиот тим ги изработи за нови и возбудливи дестинации!

Интерактивна виртуелна тура од Парк Велес - Велешки Спортски Игри

Интерактивна виртуелна презентација на Д-Фестивал Дојран

Интерактивна виртуелна тура од Бислимска Клисура

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment