Бизнис локации во "Skopje City Mall", достапни на Google!

Ги споделуваме со Вас бизнис локациите во “Skopje City Mall“, кои ја препознаа потребата да ги следат светските трендови на “Online” присуство, особено на светскиот интернет пребарувач бр.1 “Google”

Овие локации сега се:

 • Позиционирани на Google Maps и Google Search
 • Верификувани (потврдени) на Google
 • Достапни да бидат посетени виртуелно од било каде во светот, дирекно на Google
 • Оптимизирани (поставени се соодветни бизнис категории и подкатегории) за полесно откривање на Google
 • Со можност да следат аналитички податоци, за тоа колку пати се пронајдени, колку пати се погледнати нивните фотографии, колку телефонски повици добиле преку Google и сл…
 • Со да објавуваат содржини кои ќе бидат дирекно достапни на Google Maps и Google Search како промоции, попусти, нови колекции, распродажби и сл…
 • Со поголеми шанси од својата конкуренција да бидат одбрани од потенцијалните купувачи, бидејќи се целосно транспарентни.

Среќни сме што тимот на See Inside MK брои највеќе бизнис локации обработени со Виртуелна Тура

Ги споделуваме со Вас бизнис локациите во “Skopje City Mall“, кои ја препознаа потребата да ги следат светските трендови на “Online” присуство, особено на светскиот интернет пребарувач бр.1 “Google”

Овие локации сега се:

 • Позиционирани на Google Maps и Google Search
 • Верификувани (потврдени) на Google
 • Достапни да бидат посетени виртуелно од било каде во светот, дирекно на Google
 • Оптимизирани (поставени се соодветни бизнис категории и подкатегории) за полесно откривање на Google
 • Со можност да следат аналитички податоци, за тоа колку пати се пронајдени, колку пати се погледнати нивните фотографии, колку телефонски повици добиле преку Google и сл…
 • Со да објавуваат содржини кои ќе бидат дирекно достапни на Google Maps и Google Search како промоции, попусти, нови колекции, распродажби и сл…
 • Со поголеми шанси од својата конкуренција да бидат одбрани од потенцијалните купувачи, бидејќи се целосно транспарентни.

Среќни сме што тимот на See Inside MK брои највеќе бизнис локации обработени со Виртуелна Тура

Ги споделуваме со Вас бизнис локациите во “Skopje City Mall“, кои ја препознаа потребата да ги следат светските трендови на “Online” присуство, особено на светскиот интернет пребарувач бр.1 “Google”

Овие локации сега се:

 • Позиционирани на Google Maps и Google Search
 • Верификувани (потврдени) на Google
 • Достапни да бидат посетени виртуелно од било каде во светот, дирекно на Google
 • Оптимизирани (поставени се соодветни бизнис категории и подкатегории) за полесно откривање на Google
 • Со можност да следат аналитички податоци, за тоа колку пати се пронајдени, колку пати се погледнати нивните фотографии, колку телефонски повици добиле преку Google и сл…
 • Со да објавуваат содржини кои ќе бидат дирекно достапни на Google Maps и Google Search како промоции, попусти, нови колекции, распродажби и сл…
 • Со поголеми шанси од својата конкуренција да бидат одбрани од потенцијалните купувачи, бидејќи се целосно транспарентни.

Среќни сме што тимот на See Inside MK брои највеќе бизнис локации обработени со Виртуелна Тура

Swarovski (Royal House) - Macedonia

Локацијата на Swarovski е достапна да биде полесно пронајдена на Google Search и Google Maps, и  овозможува виртуелна посета на сите корисници на Google.

Виртуелна посета:

Позиционирање и верификација на Google Maps:

Prima Optics

Локацијата на Prima Optics е достапна да биде полесно пронајдена на Google Search и Google Maps, и  овозможува виртуелна посета на сите корисници на Google.

Виртуелна посета:

Позиционирање и верификација на Google Maps:

City Fashion

Локацијата на City Fashion е достапна да биде полесно пронајдена на Google Search и Google Maps, и  овозможува виртуелна посета на сите корисници на Google.

Виртуелна посета:

Позиционирање и верификација на Google Maps:

Duki Daso

Локацијата на Duki Daso е достапна да биде полесно пронајдена на Google Search и Google Maps, и  овозможува виртуелна посета на сите корисници на Google.

Виртуелна посета:

Позиционирање и верификација на Google Maps:

A1 Македонија

Локацијата на A1 е достапна да биде полесно пронајдена на Google Search и Google Maps, и  овозможува виртуелна посета на сите корисници на Google.

Виртуелна посета:

Позиционирање и верификација на Google Maps:

City Mall

City mall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment