Информации за проектот

Секогаш најголемото задоволство на нашиот тим е кога претставува прв бизнис во некој град или област, кој е снимен и објавен на платформите на Google.

Во овој момент, тој бизнис е УНИ ПАБ од Кочани, позициониран на платформите на Google (Maps, Search и Google +), кој е достапен да биде посетен од било каде во светот, 24/7.

Погледнете што УНИ ПАБ нуди за своите гости од удобноста на Вашиот персонален компјутер или мобилен уред.

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment