Информации за проектот

Македонија станува се по препознатлива на мапата на квалитетни и достапни дентални услуги, за целиот свет.
Со цел ординациите да бидат полесно пронајдени од корисниците на Google, потребно е да бидат подостапни на светскиот интернет пребарувач бр.1.

Ова потреба ја препозна ординацијата “Dental Care Dr. Lukanoski” која нашиот тим ја постави, верификуваше и оптимизираше на Google, со цел да биде полесно пронајдена, а се погриживме да ја снимиме виртуелно, и овозможиме на секој потенцијален пациент да ја посети и да се запознае со оваа локација, со цел полесно да се одлучи да појде таму.

Посетете ја и Вие од удобноста на Вашиот персонален компјутер или мобилен телефон.

Виртуелна тура

Поставување, верификација и оптимизација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment