Информации за проектот

Уште една приватна стоматолошка ординација која ја препозна потребата да биде достапна на светскиот интернет пребарувач бр.1 – Google, е Денталукс од Гевгелија. Тие се сега уште подостапни за нивните потенцијални пацијенти, бидејќи можат да бидат пронајдени преку Google Maps и Google Search.

Корисниците на Google, можат да ги посетат преку удобноста на нивните мобилни уреди и персонални компјутери, со цел да ја испланираат нивната посета.

Посетете ги и Вие!

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment