Информации за проектот

Најголемиот приватен дентален центар во Македонија, снимен и објавен на Google платформите, од страна на нашиот тим.

Потенцијалните странски пациенти, сега можат да се уверат во автентичноста на овој дентален центар, посетувајќи го виртуелно, а при тоа, шансите да се одлучат за “EDG – Endomak“ пред другите конкуретни, се зголемуваат за 50%.

Погледнете го и Вие.

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment