Информации за проектот

Една од почестите потреби на гевгеличани, а и на соседите од Грција, се оптичките помагала.

Оптика Маја е првата оптика во Гевгелија, снимена и објавена на платформите на Google.

Сега тие можат полесно да се одлучат каде да појдат, бидејќи можат претходно да ја посетат од својот персонален компјутер или мобилен телефон.

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment