Информации за проектот

Најкористената апликација во светот на секој патувач е Google Maps. 95% од светските патувачи ја користат оваа апликација на прво место, со цел да истражат, дознаат и одлучат каде ќе патуваат, каде ќе престојуваат и на што можат да го посветат своето време.

Во Пехчево постојат неколку локации/ знаменитости, кои нудат несекојдневни активности.

Една од нив е “Парк Езерце“.

Еве што оваа локација нуди…

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment