Информации за проектот

Светските брендови се меѓу оние кои потребата од добра позиционираност и лесна достапност на Google ја сметаат како секојдневна потреба. Уште една светски бренд  која ја препозна потребата од позиционирање на Google платформите “Vienna Insurance Group” и нивниот претставник во Албанија – “Sigma Interalbanian”.

“Sigma Interalbanian” ги отвори вратите за оние корисници на Google кои сеуште не ги посетиле нивните простории, со цел да им помогнат во нивната одлука и да ја одберат вистинската компанија за нивната потреба.

Посетете ги и Вие од удобноста на Вашиот персонален компјутер или мобилен телефон!

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment