Информации за проектот

Корпорацијата на Societe Generale, со своите претставништва низ неколку европски земји, не ангажираше да ја вклучиме нивната главна филијалата во Тирана, Албанија во проектот Google Street View for Business со цел истата да биде полесно пронајдена од корисниците на Google.

Посетете ја и Вие преку Вашиот мобилен уред или персонален компјутер.

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment