Информации за проектот

Светски познатиот мобилен оператор “Vodafone” кој е застапен и во Албанија, сега е достапен на платформите на Google.

Една од повеќето атрактивни локации, има можност да биде посетена преку виртуелна тура, поставена на Google.

Посетете ја и Вие.

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment