Информации за проектот

Ако се водиме по истражувањата на Google, првите три апликации кој секој светски патувач ги користи, пред да тргне на своето патување, се:

  1. Google Maps
  2. Trip Advisor
  3. Google Search

Нашиот тим е подготвен да помогне на секој бизнис, да ги искористи Google Maps и Google Search, а тоа го знае и Ву-Дент Апартмани, кои не ангажираа да ги позиционираме, верификуваме, снимиме и објавиме на Google, со цел патувачите кон и низ РМ полесно да ги пронајдат и да се одлучат да престојуваат кај нив.

Погледнете го проектот!

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment