здравствени установи аптеки забари лаборатории достапни на Google

Здравствени Установи на Google

Информации за услугата и можностите Потенцијалните пациенти користат Google да пронајдат ординација, лабораторија и аптека! Здравствени установи, лабораторији и аптеки се бизнис категори кои се најпребарувани преку Google Maps и Search. Тоа се должи на досегашната здравствена криза во светот. Тука не изостанува ни Македонија. Откако се случи Covid19 кризата, и движењето беше лимитирано, луѓето…

Стоматолошкa ординациja на Google

Стоматолошкa Ординациja на Google

Информации за услугата и можностите Потенцијалните пациенти, користат Google да пронајдат стоматолошкa ординациja! Стоматолошкa Ординациja е бизнис категорија која е најзастапена преку проектот Google Maps Street View. Македонија станува една од најатрактивните дестинации за дентални услуги за странци. И покрај лимитираните можности за патување, странците сеуште кликаат и истражуваат на Google. А најчесто тоа го…