“Societe Generale” – Тирана, Албанија

Информации за проектот Корпорацијата на Societe Generale, со своите претставништва низ неколку европски земји, не ангажираше да ја вклучиме нивната главна филијалата во Тирана, Албанија во проектот Google Street View for Business со цел истата да биде полесно пронајдена од корисниците на Google. Посетете ја и Вие преку Вашиот мобилен уред или персонален компјутер. Виртуелна…