Снимање и ажурирање на Google Street View

Информации за проектот Што е Google Street View?  „Google Street View“ или „Google“ уличен приказ е единствена и уникатна опција на интернетот. Google Street View е технологија претставена на „Гугл мапс“ и „Гугл ерт“ која обезбедува интерактивни панорами од позиции долж многу улици во светот, во веќе далечната 2007 година. Тогаш беше создаден овој уникатен…

Гевгелија на Street View, конечно достапна

Информации за проектот Гевгелија на Street View Гевгелија на Street View Гевгелија на Street View Гевгелија на Google Street View!!! А, што е Google Street View?  „Google Street View“ или „Google“ уличен приказ е единствено и уникатно интернет доживување. Тоа овозможува да патувате низ светот, од удобноста на Вашиот интернет уред! Во веќе далечната 2007…

Google Street View на Балканот – ажурирање и надградба

Информации за проектот Што е Google Street View?  „Google Street View“ или „Google“ уличен приказ е единствена и уникатна опција на интернетот. Во веќе далечната 2007 година, Google одлучи да го доближи и презентира голем дел светот. Беше создаден уникатен начин на приказ на улици, патишта, автопатишта, планински превои, плажи, резервати па се до приказ…