Гевгелија, конечно достапна на Google Street View!

Информации за проектот Гевгелија на Street View!!! А, што е Google Street View?  „Google Street View“ или „Google“ уличен приказ е единствено и уникатно интернет доживување. Тоа овозможува да патувате низ светот, од удобноста на Вашиот интернет уред! Во веќе далечната 2007 година, Google одлучи да доближи и презентира голем дел светот. Беше создаден уникатен…

Google Street View на Балканот – ажурирање и надградба

Информации за проектот Што е Google Street View?  „Google Street View“ или „Google“ уличен приказ е единствена и уникатна опција на интернетот. Во веќе далечната 2007 година, Google одлучи да го доближи и презентира голем дел светот. Беше создаден уникатен начин на приказ на улици, патишта, автопатишта, планински превои, плажи, резервати па се до приказ…