Информации за проектот

Корона Дентал од Гевгелија е приватна здравствена установа која успешно работи и се занимава со извршување на општо стоматолошки интервенции, ендодонција, хирургија, имплантологија, протетика и ортодонција.
Со цел Корона Дентал да биде полесно пронајдена и посетена, нашиот тим се погрижи да оваа локација биде достапна и повидлива на платформите на Google.

Сега, сите корисници на Google имаат можност да ја посетат од удобноста на својот мобилен уред или персонален компјутер.

Виртуелна тура

Позиционирање и верификација на Google Maps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment